Verandermanagement o.b.v. Appreciative Inquiry

Het serieus betrekken van medewerkers in een verandertraject biedt grote voordelen. U maakt gebruik van hun kennis en kunde. Mensen voelen zich gehoord en gewaardeerd en hebben een positieve inbreng. Veranderingen worden zo breed gedragen. AI time betrekt medewerkers m.b.v. AI bij de gewenste toekomst.
Dat kan op teamniveau maar bijvoorbeeld ook binnen afdelingen van organisaties die al of niet rechtstreeks met elkaar in verbinding staan of zelfs afhankelijk zijn van elkaar. Het kan gaan om interne klantgerichtheid, resultaatverbetering of om algemene samenwerkingsafspraken en dergelijke.

Als het gaat om een traject met één of enkele teams kan rechtstreeks met de medewerkers van het team/de teams aan de slag worden gegaan. Samen met de opdrachtgever of leidinggevende(n) wordt een programma van interventies afgesproken om bepaalde resultaten te halen.

AI time begeleidt ook grootschaliger verandertrajecten. Zie hiervoor de link 'Grootschalig'.