Managementtraining o.b.v. Appreciative Inquiry

AI time biedt u een meerdaagse managementtraining waarbij nadrukkelijk word stilgestaan bij de principes van Appreciative Inquiry. Hierbij komt aan de orde wat de wetenschappelijke onderbouwing is. We staan ook uitgebreid stil bij de methodiek, het stappenplan.

We gaan waarderend onderzoeken. U zult zelf ondervinden wat zowel het waarderende (appreciative) als het onderzoekende (inquiry) element voor effect heeft op uzelf en uw omgeving.

"De taak van de leiding is om de krachten van de mensen
op één lijn te krijgen
zodat 
de zwakheden minder van belang worden"

Peter Drucker 

 

 

 


 

 

U zult ontdekken dat AI toepassen op uw leidinggeven niet een kunstje is of iets dergelijks, maar meer een (andere)manier van kijken naar de medewerkers, processen, enzovoort. Een werkwijze die mensen betrokken maakt, omdat u ze bij de taak betrekt vanuit hun specfieke kwaliteiten. Zodoende zorgt u automatisch voor ontwikkeling en verandering die breed gedragen wordt.

U leert een stijl van leidinggeven hanteren die ruimte geeft voor het nemen van verantwoordelijkheid op elk niveau. Voor ontwikkeling van medewerkers. Een managementstool dat dus uitstekend ingezet kan worden te behoeve van (cultuur)verandering. Als je AI gaat toepassen als leidinggevende verandert er al direct wat in de cultuur. AI time leert u ook dat individuele kwaliteiten van iedere werknemer uniek zijn en dat die sterke kanten de meeste ruimte voor groei bieden.