Coaching o.b.v. Appreciative Inquiry

AI time biedt u een persoonlijk reflectietraject om uw werkgerelateerde vraagstukken samen nader te beschouwen. AI time coacht op een waarderende manier. We gaan dus uit van de mogelijkheden die er zijn in plaats van bestaande gebreken of tekortkomingen.

"Zelfachting is de levensader voor presteren op het werk"

John Whitmore

 

 

 

 

 

 

De aanleiding kan divers van aard zijn. Vastgelopen processen op uw werk, of binnen uw management(team).
Maar bijvoorbeeld ook verbreding van uw blik al of niet gekoppeld aan een opleiding. Een externe coach kan een welkome aanvuling zijn bij persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling of een ondersteuning in uw functie.

Resultaat

Het coachingsproces geeft je nieuwe inzichten, nieuwe energie en nieuwe perspectieven. We spreken bewust over een proces omdat de weg waarop niet minder belangrijks is dat het doel waarnaar. Het traject maakt je zelfbewust en verantwoordelijk. Het inspireert en stimuleert je. Dat realiseren we gemiddeld in 5 of 6 gesprekken van anderhalf á twee uur.