Teambuilding o.b.v. Appreciative Inquiry

De teambuilding staat in het teken van onderlinge communicatie, samenwerking en respectvolle omgang met elkaar maar zijn zeker ook resultaatgericht. Ze zijn gericht op de toekomst en gebaseerd op gezamenlijk ontwerp. En ze zijn natuurlijk waarderend, d.w.z. ze gaan uit van de aanwezige krachten en talenten.

AI time biedt u teambuilding op maat. Met of zonder outdoorelement, ééndaags of meerdaags, enkelvoudig of meervoudige sessies. Met één team of met meerdere teams.

De programma's zijn modulair op te bouwen. Ze kunnen op het bedrijf worden gehouden maar ook extern.

 Mogelijke aanleidingen:

Sample Image Casus 1: Is er in uw organisatie sprake van vastgelopen teamprocessen en wilt u het perspectief er weer in krijgen?

Sample Image Casus 2: Wilt u weer eens goede afspraken kunnen maken over de taken en de samenwerking?

Sample Image Casus 3: Start u op met een nieuw team?


 

 

 

 

 


 

Eén dag teambuilding kan al van grote waarde zijn.
In een programma met meerdere dagen (los of aaneengesloten) kunnen nog meer zaken aan de orde komen. Zoals; hoe ga ik om met de verschillen per teamlid, hoe zet ik mensen in op hun sterkte? Welke kwaliteiten hebben ze eigenlijk? Hoe ga ik om met belangen en conflicten?

Resultaat: 
Het team heeft afspraken gemaakt over de gewenste communicatie, de samenwerking en omgang met elkaar en over de gewenste resultaten. Er komen praktische actieplannen. Alle teamleden voelen zich verantwoordelijk voor de gestelde doelen. Bovendien voelt iedereen zich gerespecteerd. Gedurende het proces van teambuilding maar in het vervolg ook tijdens de normale uitvoering van het werk.
De waarderende manier van werken zal personeelsleden in een andere relatie tot elkaar brengen. Zelfs al werken mensen al jaren samen.